Santunan Ramadhan 2019
Santunan Ramadhan 2019
Alhamdulillah... Kegiiatan Santunan Akbar Ramadhan 2019 telah dilaksanakan dengan baik
 
Terima kasih yang sebesar besarnya untuk para donatur yatim dhuafa yayasan yang selalu 
istiqomah membantu terutama pada para donatur tetap Yayasan TBI.
Semoga Allah muliakan para donatur didunia dan diakhirat kelak.
 
Alhamdulillah..
 
Terima Kasih yang dalam untuk :
1. Bapak Camat Tanah Sereal Bapak Asep Karwita
2. Bapak Lurah Mekar Wangi Bapak Andi
3. Keluarga Besar Alm. Haji Harumman Effendy, Keluarga H. Harry Harmain Diah,
4. BAZNAS (Bp. Iman Damara),
5. Bp. AKP Dodi Abdulrohim,
6. Para Doantur dari MKS (Media Kajian Sunnah)
7. Bp. Waluyo, Bp. Arief Budiman, Bp Hikmah, Bp Erik, Bp Dadang, Om Zaen, Ustadzah Fitria)
8. Donatur Bulanan (Bp. Viatra Yumardi, Ibu Eva Toni Bara, Mba Erni, Mba Lely)
9. Bp Ustadz Nurrudin, Ibu Hj Rita
10. Tabungan Yatim (Bp. Indra, Bp dan Ibu Dedi, Bp. Miko, Kel Bapak H. Abubakar dll)
11. Bp. RT 7 Bp Iyan dan warga RT 7 RW 12 (bapak Jamal, Pak De Selamet, Bp Irawan, dll)
12. Bp RW dan Warga RW 12
13. Amuni SMEAN 17 (Mba Amoy, Mba Asmani, Mba Nuliyana dan Bang Rahmat, Bang Madelih & Bang Sadelih, dll)
14. Manager dan Karyawan PT Pyramida (Bp. H. Roni, Bp Wahyu Purwo, Bp Sodikun, Bp Ryan, Bp Tatang, dll)
15. Teman Teman dari Shelter Masjid Al Hidayah
16. Bunda Hindun dan Santri Santirnya
17. Pandu dan Pak Hais beserta Team Dokumentasi
18. Para Donatur, Pengurus  dan semua pihak yang tidak mengurangi rasa hormat tidak kami sebutkan satu persatu
 
Berikut adalah Photo Photo Kegiatan Santunan Akbar Ramadhan 2019 :
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
Image
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Last Updated ( Sunday, 02 August 2020 )
 
Valid XHTML and CSS.